Nyheter 
Välkommen till Släkten Embring
8 Mars 2019 - 14:48:56

På denna välkomstsida finns på höger sida information om de senaste ändringarna som gjorts samt en lista som visar de tio vanligaste efternamnen i denna släktdatabas.

Information om vår släkt kommer ursprungligen dels från de äldre generationerna av släkten Embring – ett "arv" – förmedlat av (min far) Gerhard Embring dels från en släkting vid namn Torsten Nord. Materialet från Torsten Nord har förmedlats av Conny Lindhe. Material vilket välvilligt ställts till förfogande av Marianne Källman, Christine Embring Fortier, Charlotte Brodin Staêl von Holstein, Anna-Lisa Johansson med flera har också inkluderats. Ett varmt tack för Er medverkan!

I samband med överföringen av släktingar från äldre sammanställningar till denna databas har alla fakta verifierats och kompletterats så långt det är möjligt med hjälp av kyrkböcker och andra tillgängliga och tillförlitliga källor. Detta arbete fortgår och databasen rättas och kompletteras då så erfordras eller bedöms rimligt och angeläget.

Observera att eventuella ytterligare "grenar i släktträdet", alla källor, alla anteckningar samt all annan personinformation av flera skäl numera registreras dels i en modernare släktdatabas (MacFamilyTree) dels i en wiki vilka för närvarande är "privata". Har du frågor rörande någon eller något i databasen "Släkten Embring" kan du kontakta mig.

Tack för att Du tittar in till "Släkten Embring" på internet!

Sören Embring
 Släkten Embring 

21 November 2019 - 12:34:01

 De 10 vanligaste efternamnen 
EfternamnPersoner
1Embring 234
2Andersson 40
3Enander 36
4Johansson 32
5Jonsson 32
6Magnusson 28
7Nilsson 26
8Andersdotter 23
9Jansson 22
10Staël von Holstein 22
  495